Ingrids stall

Stotest i olika förbund

Källor: egna resor i Danmark, Tyskland, resp förbunds hemsidor.
Använda förkortningar i tabellen:
Ext = ren exteriörbedömning (inga gångarter)
Bp = bedömningspunkter
Gga = Grundgångarter
Vh = vid hand
Lh = löshoppning
Er = egen ryttare
Tr = testryttare

Förbund

Namn p?test

SWB
3-årstest

(Kvalitetsbed. inkl Öppen klass fr 4 år)

DV
Hoppekåring

 (Egnehetstest 4 år)

Hannover
ZStPr

(Reitpferde-prüfung 4 år)

KWPN
Studbook inspection  SI

 (IBOP, EPTM)

Administration , arrangemang, kostnad

När/termin

april-maj

juni+aug hela provet
oktober ”sena exteriörkåringar?

april-november

Våren

vika?

3-åriga ston, val o hingstar

(äldre hänvisas till kvalitetsbed.)

3-åriga ston,

4-åriga ston,  äldre ston

 

3-4-åriga ston, dispens ges till 5-åriga t o m april året de är 5

3-åriga ston (SI)

IBOP (brukstest likn kvalitetsbed) min.ålder 32 mån och även 4-5åriga
äldre ston SI

antal tillåtna prov/år

1

1

2

1

Domare vem väljer, samma eller olika?

 

arrangör väljer
olika överallt
arrangör väljer

förbundet styr domarkommittéer reser runt

förbundet styr
domar-kommittéer reser runt

förbundet styr

Kostnad

olika,
ca 1000 SEK
Reg arr styr pris

samma,
ca 2000 för sadelkåring 1500 för exteriör
Sponsor finns!

samma, 35 €
Förbundet styr priset, reg arr får ommkostn.

KWPN tar intäkterna och reg föreningar begär  omkostnader

Finns stationstest?

nej

ja 30 dagar
bedömning  hela utb.perioden
1 dags avslutande prov

ja 30 dagar
bedömning hela utb.perioden
1 dags avslutande prov

Ja, EPTM
5 v för 3-åringar
2 v för 4-åringar
visas o bedöms 3-4 tillf under utb

Hur går bedömningen till

Ingående moment:
ev uppdelning antal bp
ridprov

 

 

Alla gör samma:
Ext 3 bp
Lh 2 bp
Gga vh 3 bp

Ridprov Er
utan poängbed, frivilligt

Kan delas upp:
1.Ext10 bp
2.Sadelkåring =ext + bruksdel:
Gga Er 4 bp
Lh  4 bp
Ridbarhet Tr 2 bp
3. 1-dagstest, end. bruksdelen för ston med klar Exteriör-kåring

Alla gör samma:
Ext 6 bp
Lh 2 bp
Gga Er 4 bp
Ridbarhet Tr 2 bp

SI alla gör samma
Exteriör 19 bp*
Gga vh+frihet 9bp*
Lh  end för hoppston
 bp*

 *Bedömning med  linear scoring

skiljer hopp/dressyr

nej

inga planer p?att ändra

 

ja från 2010 delat i H resp  D,
valfritt göra båda för dubbeltalang Alla måste göra ridprovet dock räknas endast galopp o ridbarhet för hoppstonas betyg

nej

inga planer p?att ändra

ja

Prövas bara i en diciplin

Poäng-beräkning

summan av ing. moment för resp hopp och dressyr

betygen viktas i komplicerad beräkning

exteriör viktad beräkning, bruksdelens  betyg genomsnitt

40-100 poäng

 

Testryttar-betyg viktar i slutresultat

-

ca 15%  

a 25%

?

Nivåkrav utmärkelse

Diplom:
?7,83 (47 p) och ingen delp under 7 för dpl  i resp gren

 Godkänt ridprov er

DVH:Huvudstambok:
min betyg 8 i ext.delens punkter 10=helhet + krav p?stam, mkh min 160

 Kval till Elitskue även gdk ridprov, er+tr

 

StPrA:
?7 i vardera gångarter, ridbarhet och hoppning för dubbeltalang
?7,25 i gga + rb
min 5 lh för dressyrston
?7,25 lh +rb och min 6 gga för hoppston

(StPrSt blir de efter fölning)

För ster predikat
70 p exteriör och
75 p rörelser/hoppn min 160 cm

Dräktighet?

Max 4 mån dr

Minst 4 mån kvar av dr.het vid prov

inga uppg hittas

?

Övrigt

Äldre ston?

(över 5 år)

får göra kvalitets inkl öppen klass till 10 år

kåring enl samma regler som yngre

Stutenschau och Stutbuchaufname=exteriörbed . finns för äldre ston

Studbook Inspec  för alla åldrar

IBOP och EPTM max 5 år
 

krav p?”Bruksprov?för stambok-föring

nej endast exteriörbed
?min 7 (klassII)

 

nej endast exteriörkåring resultat avgör plac i stb-avd

nej endast exteriördel
resultat avgör plac i stb-avd

nej endast SI dvs exteriördel
gmfrt IBOP ger suffix

 

stbf vid testet dvs 3-åringar

nej
men bed ston stbf”pappersvägen?d?de får föl

ja

ja

ja

krav p?bruksprov för hingstmoder

nej endast stbf

ja sadelkåring = R i stamboken krav.

nej endast stbf

?

andel av årgång ston som gör prov

ca 600 , 40%

ca 600, 40 %

ca 1400, 35 %

?

Resultat anv för avelsindex-beräkning?

ja

ja

ja

ja

mina kommentarer

SWB: Rikssto och regionala arrangörer styr terminen som är mkt tidig jfrt m övriga, trots vårt nodliga läge=senare hästar.  Troligen fler delt vid senare bed?
Vi bedömer f?och svagt definierade exteriöra punkter jfrt m övriga!
(Har inte tänkt p?det förut –däremot slagits av enhetligt typade hästar i Danmark och Tyskland)
Dags se över avelsmål vad  gäller exteriör? Rätt byggd häst = mycket lättare att jobba

Vi har höga krav för utmärkelse/Diplom, bra. Även tillr höga för stbf.

Bedömt ridprov vid 3-års fn omöjligt pga tidig termin o brist p?ridkompetens.

Behövs stationsprov? Vore ju ”bara?att införa i s?fall. Kanske ställa frågan? Flyinge, Strömsholm, kanske Vreta, Bollerup tänkbara platser.

DV:s system innebär krångliga viktade beräkningar, omöjliga att göra manuellt. Många val-möjligheter men oklart för uppf, mkt förklaringar p?hemsidan krävs, de medger detta själva.
Omfattning stationsprov ca 50 ston/år
Intressant att de testar ston tills 4 mån KVAR av dr.het medan vi har 4 mån in i dr.het.

Hannover representerar de tyska förbunden som har samma upplägg o krav för StPr. Välkänt etablerat system som alla uppf kan och varumärke: Stpr
Flera chanser ges, kanske nödvändigt m tanke p?testryttardelens stora viktning och det provet går snabbt ?några minuter. En felkoppling där betyder mycket! Gott om professionella auktionsryttare som kan testrida

KWPN: bra och informativ hemsida när man börjar komma igenom originalspråket! Ganska komplicerat system. Ensamma ännu om linjär bedömning.

 

 

 

 
   

Kontakt: ingrid.lewin@bredband.net 

inget material p? hemsidan får kopieras utan tillstånd
Chris Vail is changing the name of the company. In short, longines replica sale Trading is going to be the new umbrella company, which turns replica watches sale into a brand under it. This will allow for them to expand the larger brand tag heuer replica sale into other areas than strictly watches, along with allowing different design languages to crop up for the hublot replica without diluting what is already there for an existing brand. The first fruits of this renaming exercise are now taking the form of the new NTH Subs. Now, I think we also need to mention the name cartier replica.