www.ingridsstall.se

 

Stofamilj 26 

Stofamilj 26 har funnits i Örebro sen 40-talet. Stig Nordkvist p?Karlsdal hade d?stoet Fleurette e. Effendi-Florett-Ruster-Styrax xx ?.+ 6 generationer  som blev mor till den framstående internationella hopphästen Valör som  bl a deltog  i OS i Rom. Valörpokalen, donerad av Stig, som årligen delas ut av ASVH till uppfödare av mest framgångsrika hopphäst har fått sitt namn efter denne Valör.
När denna gren av stofamilj 26 dog ut inköptes 1971 Lobby e. Al
casar- Lux-Umberto-Ruster-Stryrax xx ...osv.till Karlsdal.
Genom hennes dotter Trulsan (Elit) e.Dragon som blev 26 år gammal fi
ck stofamiljen nya grenar, bl a Utrillodöttrarna Tilda och Tyra.
Tilda lämnade många avkommor, flera ston ur stammen finns fortfarande  p?Karlsdal.
Tyra 14820 (Elit) e.Utrillo u.Trulsan (Elit) e.Dragon u.Lobby
köptes 1989, hon lämnade 9 föl varav 4 ston. De har alla blivit uppskattade sporthästar hos sina ägare men Theodora e. Herkules, Terra e. Pajazzo, exp Norge, Taiga e. Stanford o
c
h
Tarragona e.De la Gardie är eller ska åter vara i avel. 

P?www.blup.se kan man söka upp alla ston i en stofamilj!

Tarragona f.99 e.De la Gardie u.Tyra Tyra med Terrano e.Galliano 1998  Toby f.1996 e.Bellini u.Tyra p?tävling 2001
Bildtexten ovan är skriven av hästjournalisten Sig-Allan p?70-talet! Prisbilden p?OS-hästar är en annan idag!

 

 

   

Kopiering av bilder eller annat material från denna hemsida är inte tillåtet! 

 Kontakt: ingrid.lewin@bredband.net 

But, now manufacturers are paying special attention to the weight of rolex replica uk and using highly advanced technologies in order to leave no point of difference in roex replica sale. Moreover, valuable and inexpensive replica watches are made by professionals who have proficient knowledge and years of experience in making these rolex replica. Therefore, nowadays, for a common man, it is not easy to distinguish between both the watches every detail ranging from design, color, watch case, bezel color, strap, etc looks similar to authentic branded watches. It can be said that replica watches sale are worth to make investments as they add grace to one¡¯s personality and epitomize high status symbol of an individual. One can find swiss replica watches women¡¯s collection in models like PearlMaster, President, Datejust, Yacht-Master, etc.